top of page

lör 04 nov.

|

Borås

Rephelg : workshop & öppen träff

repworkshop och öppen träff

Tickets are not on sale
See other events
Rephelg : workshop & öppen träff
Rephelg : workshop & öppen träff

Tid och plats

04 nov. 2023 14:00 – 05 nov. 2023 13:00

Borås, Borås, Sweden

Om evenemanget

English Below

Rephelg under  denna helg hålles två event en 2 dagars workshop och en öpen repkväll  på lördagkvällen ni anmäler er separat till vardera event genom att  kontakta lahtnor

--------- Shibari Workshop med Lahtnor Denna workshop vänder sig till er som vill lära er grunderna till japansk repkonst

Detta är en 2 dagars workshop som kommer gå igenom alla grunder för att kunna djupdyka in i världen av rep exempel på saker vi kan komma att gå igenom Single & double column tie 2 reps Takate Kote ben bindningar flow och rephantering Binda med intention och att kunna se varandra i rep

Lördag kl14-17 (mer teknik) Söndag kl10-13 (mer intention)

du bör ha med dig minst 2-3st 8 meters rep (kan köpas på plats) snacks, vattenflaska bra kläder för knytning typ yogastuk

inga förkunskaper krävs Blir en lugn tillställning för att se till att ni får ut som mest utav tiden att kunna fördjupa ert kunnande.

Pris: 1500kr per par (förbetalas enligt Pm efter anmälan) Anmälan  sker parvis, Skicka för och efternamn i personligt meddelande på dig  och din reppartner till Lahtnor eller på min hemsida under fliken  kontakt (att endast klicka in sig som "kommer" på ett event är INTE en godkänd anmälan) det finns endast få platser så försten till kvarn Avbokning : Senast 7 dagar innan workshop full återbetalning 2-7 dagar innan tas en administrativ avgift på 10% 48 timmar innan Workshop ges ingen återbetalning

--------------------- Repträff Välkommen till en härlig Repträff hos Lahtnor Gratis träff för alla intresserade av rep.

Planen är att ha en trevlig kväll tillsammans, fritt knytande, utlevnad, upphängningar m.m du kanske vill hitta någon som vill binda dig, eller binda själv. samtala gärna i kommentarfältet eller i min repgrupp för att knyta kontakt

Ni som är nybörjare på rep, ingen fara ni är så varmt välkomna Du kan även vara med och känna in stämningen och prata med likasinnade om rep. deltagarna gör träffen. inga tvång eller måsten

det är högst uppmuntrat att ta med sig tilltugg till folket som deltar

Vi startar från kl 18:00 och fortsätter fram till kvällen

Viktigt Anmäl er genom att skicka PM till Lahtnor med ditt namn och telefonnummer eller på min hemsida under fliken kontakt klicka sedan i delta på eventet när du får svar. Du kan anmäla dig senast dagen innan träffen. adress skickas sedan ut dagen innan eventet

Har ni några andra frågor så skicka mig ett PM

-------- Lahtnor håller flertal workshops & ger även privatlektioner/repsessioner som du kan boka via PM handslagna rep av Lahtnor finns att köpa på plats och även att beställas via PM

Lahtnor är mångfasetterad inom shibari/kinbaku världen som Workshopledare, performer, Fotograf och repslagare. ni hittar mer info på https://lahtnor.com om du vill få tillgång till mina exlusiva videolektioner photoshoots m.m stötta på patreon.com/lahtnor

------------- Rope weekend during  this weekend, two events are held, a 2-day workshop and an open rope  meet on Saturday evening, you register separately for each event by  contacting lahtnor

--------- Shibari Workshop with Lahtnor This workshop is aimed at those of you who want to learn the basics of Japanese rope art

This is a 2 day workshop that will go through all the basics to be able to dive deep into the world of ropes examples of things we might go through Single & double column tie 2 reps Takate Kote leg bindings flow and rope management tie with intention and being able to see each other in rope

Saturday 14-17 (more technique) Sunday 10am-1pm (more intention)

you should bring at least 2-3 pieces of 8 meter rope (can be bought on site) snacks, water bottle, good clothes for tying, such as yoga mats

No previous knowledge required Will be a quiet event to ensure that you get the most out of the time to be able to deepen your knowledge.

Price: SEK 1,500 per couple (paid in advance according to PM after registration) Registration takes place in pairs, Send first and last name in a personal message to you and your rope partner to Lahtnor via my website under the contact tab (only clicking "coming" to an event is NOT an approved registration) there are only a few places so first come first served Cancellation : No later than 7 days before the workshop full refund 2-7 days before an administrative fee of 10% is charged 48 hours before Workshop no refund is given --------

Rep meeting Welcome to a wonderful rope meeting at Lahtnor Free meeting for anyone interested in rope.

The plan is to have a nice evening together, free tying, exchange, suspensions, etc you may want to find someone to tie you, or tie yourself. feel free to chat in the comment field to make contact

Those of you who are beginners in rope, no danger, you are very welcome You can also join in and feel the atmosphere and talk to like-minded people about rope. the participants make the meeting. no compulsion or musts

it is highly encouraged to bring food/snacks to the people who participate

We start from 18:00 and continue until the evening

Important Sign up by sending a PM to Lahtnor with your name and phone number or on my website under the contact tab then click on attend the event when you receive a response. You can register no later than the day before the meeting. address is then sent out the day before the event

If you have any other questions, send me a PM

-------- Lahtnor holds several workshops & also provides private lessons/rehearsal sessions which you can book via PM handmade ropes by Lahtnor are available to buy on site and can also be ordered via PM

Lahtnor is multi-faceted in the shibari/kinbaku world as workshop leader, performer, photographer and roper. you can find more information at https://lahtnor.com if you want to get access to my exclusive video lessons, photoshoots, etc support at patreon.com/lahtnor

Dela detta evenemang

bottom of page